Om Instalco

Vi är en del av Instalco – Den ledande installatören inom El, VS, Ventilation och Kyla

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, sprinkler, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen.

Vi samverkar mellan våra bolag och mellan teknikområden för att kunna ge attraktiva helhetslösningar för kunden. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer.

Instalco omsätter 7,1 miljarder och har 3 900 medarbetare i ett 85-tal bolag i Norden.

www.instalco.se