Sprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem primära uppgift är att upptäcka och begränsa bränder, hålla dem under kontroll tills räddningstjänsten slutför manuell eftersläckning.

Den vanligaste typen av vattensprinkler har sprinklerhuvuden med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning och enbart de sprinklerhuvuden som är placerade ovan branden aktiveras. Man väljer olika typer av sprinklerhuvuden beroende på hur snabbt man vill at sprinklersystemet skall aktiveras.

Sprinklernas spridning/täckyta kan också variera beroende på vilken verksamhet som skall skyddas.