Våtrörssystem

är det vanligaste sprinklersystemet som används inom uppvärmda utrymmen. Systemet är trycksatt med vatten fram till sprinklerhuvudet. Anläggningarna installeras t.ex. inom kontor, butiker, industri och höglager.

Torrörssystem

är trycksatta med gas/luft och när sprinkler löser ut så försvinner lufttrycket och vattnet släpps på. Används t.ex. där det finns frysrisk, t.ex. kyl, frysrum, kallager, skärmtak.

Quell

är ett system som särskilt är framtaget för kalla utrymmen såsom kyl- och frysrum.

Boendesprinkler

är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer såsom bostäder, LSS- och äldreboende.

Preaction

är ett specialsystem för kalla utrymmen eller inom lokaler med särskilda krav t.ex. museer, arkiv, fångvård m.fl. Kan aktiveras via brandlarmsystem alternativt med känselsprinkler.

Deluge

är ett öppet sprinklersystem vilket innebär att alla sprinklerna är öppna och vatten begjuter samtidigt en begränsad yta vid aktivering. Dessa system kan tex användas inom kalla lokaler där det förekommer höglagring eller punktskydd. Man kan även kombinera detta system tillsammans med skuminstallationer (se skumsprinklersystem)

Dimsprinklersystem

är ett bra alternativ för skydd av ytor med låg brandbelastning tex inom kontor, hotell och likande lokaler. Eftersom dessa system kräver betydligt mindre vatten än normala sprinklersystem kan dom även installeras där det finns vattenkällor med låg kapacitet.

Skumsprinklersystem

är ett kombinationssystem där inbladning av skumkoncentrat till sprinklersystem görs. Används vanligen för skydd av utrymmen med speciella risker t.ex. brännbara vätskor, färglager och liknande utrymmen.

Vortex

är ett hybridsystem där nitrogen kombineras med vatten. Systemet är mycket effektivt och ”kväver” ev. brand inom någon minut, utan att skada elektronisk utrustning. Kan med fördel installeras inom serverrum/-hallar, datarum/-hallar, ställverksutrymmen etc.