Platinan
Bild Vasakronan/Tomorrow

Platinan

2019-04-15

Sprinklerbolaget Stockholm AB har erhållit installation av sprinklersystem inom projektet Platinan.
Tillsammans med Instalco företagen LG Contracting och Electrocentralen utför nu Instalco en stor del av installationsarbetena.

PEAB, som är totalentreprenör, har fått i uppdrag från Vasakrona att uppföra byggnaden som är en viktig del i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Med sitt läge bredvid den nya Hisingsbron kommer Platinan spela en viktig roll i att binda samman Göteborgs älvstränder.

Det unika kvarteret kommer att innefatta ca 60 000 kvm kontor, hotell och mötesplatser. Projektet genomsyras av ett hållbarhetstänk. Bra och miljövänliga material används samt smarta energilösningar. Vasakronan har som målsättning att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED, ett av världens mest omfattande miljöcertifieringssystem.