Vi arbetar ofta i tidiga skeden, vilket innebär att vi redan i starten av byggprocessen bidrar inom området för vårt kunnande vad det gäller de tekniska bitarna. Tidig samordning med byggansvarig och övriga installatörer bidrar till låga framtida driftkostnader. Till detta använder vi accepterade regelverk såsom SBF 120:8 inkl. SS-EN 12845 och NFPA 13 m.fl. för att kunna anpassa installationerna optimalt efter givna förutsättningar och behov.

De grundläggande byggstenarna i vår verksamhet

Projektering

Sprinklerbolaget AB utför projektering både internt och externt. För att erhålla optimalt utformat sprinklersystem och samtidigt kunna dra nytta av ”tekniska byten” inom alla andra installationsområden är det mycket viktigt att sprinklerföretag är anlitat i tidigt skede. När projekt utförs på detta sättet brukar det slutliga resultatet överraska positivt både gällande installation och kostnadsmässigt.

Installation

I samband med installationsstart är det viktigt att alla inblandade parter är engagerade och jobbar med att utföra arbetet i enlighet med gällande kontrakt och regelverk. I och med att vi alltid sätter kundens behov i centrum så kan ni känna er trygga i valet av Sprinklerbolaget som samarbetspartner.

Rådgivning

Sprinklerbolaget AB hjälper till med rådgivning, både i tidiga och i senare skeden, inom alla typer av entreprenader. För att uppnå en kostnadseffektiv lösning, tveka inte med att kontakta oss så snart ni har möjlighet. Tidig kontakt kan vara direkt avgörande för att erhålla en kostnadseffektiv lösning på det planerade systemet.

Dokumentation

Med vår omfattande erfarenhet vet vi hur viktigt det är med att hålla aktuell dokumentation uppdaterad. Detta gäller alla delar inom ert sprinklersystem eftersom det har ett direkt samband med både personsäkerhet och utförda investeringar. Vi utför dokumentation inom alla utförda projekt och hjälper gärna till med, att vid behov, uppdaterar ER befintliga dokumentation.

Sprinklerbolaget är SBF-certifierat

Sprinklerbolaget AB är ett rikstäckande SBF-certifierat brandskyddsföretag med kontor i Helsingborg, i Sala och i Göteborg. Vi konstruerar och installerar automatiska släcksystem med tyngdpunkt på vattensprinkler.

Kompetens & framtidspartner

Sprinklerbolaget AB erbjuder våra kunder hög kompetens med mångårig erfarenhet. Med ledord som engagemang, kvalité och nöjd kund går vi vårt yttersta för att leverera anläggningar med flexibla lösningar och hög skyddsnivå. Vi kan åta oss att utföra allt förekommande installationsarbete, från service och små ombyggnationer till stora entreprenader. Vi erbjuder även rådgivning, utredningar och utförande av tekniska beskrivningar mm.

Vision & Mål

Vår vision & mål är att vara marknadsledande aktör inom aktiva brandskydd samt genom att bevara kompetenta och engagerade medarbetare bygga förtagets framgång, vilket samtidigt skapar trygghet och mervärde för våra kunder.