C4 Shopping C4 Shopping, Handelsområde, Kristianstad

C4 Shopping

Några kilometer öster om centrala Kristianstad, invid E22, byggs östra Skånes största handelsområde. Området kommer att bestå utav köpcentrum, volym- och stormarknadshandel. Vi har fått förtroendet att utföra sprinklerinstallationen i detta projekt. Det byggs i etapper och en del är redan färdigställd. Citygross kunde flytta in i september 2017. Projektet beräknas vara helt färdigt våren 2019.