ESS ESS, Forskningsanläggning, Lund

ESS

Nordost om Lund byggs ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, ESS. Anläggningen kommer att innehålla den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn som någonsin byggts. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan ett flertal europeiska länder.

Vi på Sprinklerbolaget har fått möjlighet att installera släcksystem i två etapper varav den första etappen är färdigställd.